Rammeverk

Prosjektet som har fokusert på å bruke web teknologi med åpen kildekode er bygget med Google Firebase som kjerne i kombinasjon med Google Calendar, Facebook, Zapier og Mailgun for å oppnå en rask prototype.

Time Kommune og EGGS Design samarbeidet med IVAR og Rosseland BK for å starte det første pilotprogrammet.

Veikartet for About Time er åpent. Vi ser muligheter for å videreutvikle, raffinere og forbedre tjenesten til å inkludere flere integrerte funksjoner som; SMS, Facebook Messenger, What’s App og Viber notifikasjoner. Andre muligheter er å personalisere arrangementsinvitasjoner, introdusere samtalebasert brukergrensesnitt som integrerer relevant ”Big Data” kilder for vær, trafikk og andre lokale hendelser.

Å jobbe samarbeidsorientert på dette prosjektet med en åpen teknisk brief er et eksempel på brukerdrevet utvikling for smart-løsninger.

EGGS Design har samlet verdifull innsikt gjennom brukerworkshops i tillegg til konseptutvikling, funksjonell nettbasert prototyping av programvare og brukertesting. About Time er nå i en fase hvor videre utvikling og implementering er avhengig av samarbeidspartnere og interessenter for å skreddersy og tilpasse dette åpne prosjektet.