About Time

Time Kommune har en strategi for å utvikle et smart samfunn. Målet er å finne nye, smarte, mer effektive og bærekraftige løsninger på samfunnsutfordringer ved bruk av samskapning som metode og teknologi som verktøy.

Kommunens innsats på digitalisering av tjenester er hovedsakelig innen helse og velferd, utdanning og dialog med innbyggerne. Tilnærmingen er å etablere partnerskap med lokale interessenter, andre Europeiske kommuner, og næringsliv for å videreutvikle piloter sammen med våre innbyggere og kunder.

Piloten “About Time” er et program som tilbyr tidsbestemt informasjon fra offentlige og frivillige organisasjoner direkte til brukernes mobile enheter basert på behov og interesser. About Time er utviklet i en samskapelsesprosess med designbyrået EGGS Design.